- - = = = Team.se BOINC = = = - -
Konstant under konstruktion. logga (25K)Konstant under konstruktion.
Välkommen till TrueQ's BOINC sida.

FACEBOOK(Community)...... FACEBOOK (Grupp)(Ny)......

Funderar du/ni på att köra BOINC så är ni välkomna till oss i Team.se.

Tanka hem BOINC-programmet från http://boinc.berkeley.edu/download.php

FOLDING at HOME stats for Team.se

Anslut sedan till det projekt Du vill köra. Sedan kan du gå med i ett team.

Logga in på ditt konto och leta efter länken "Find Team".

Självklart så går du med i Team.se

Här kommer länkar till de projekt Team.se deltar i.

Står det -1 vid "World-rank" så har vi tappat 1 placering sedan tidigare månad.


Kategori Länk till teamsida Antal personer Se-rank (boincstats) World-rank (boincstats) GPU som stöds
FIND ET SETI@HOME 122 Plats 3 Plats 53             7 NVIDIA ATI OpenCl
SPACE MILKYWAY 37 Plats 1 Plats 62             0 NVIDIA ATI OpenCl
SPACE EINSTEIN 43 Plats 1 Plats 54             1 NVIDIA ATI OpenCl
MATH COLLATZ 13 Plats 1 Plats 67            -4 NVIDIA ATI OpenCl
DECRYPT MooWrapper 5 Plats 1 Plats 71            -4 NVIDIA ATI OpenCl
Decrypt AnderssonAttack 0 Plats 0 Plats 0             0 NVIDIA OpenCl
VARIOUS GPUGRID 19 Plats 1 Plats 34             4 NVIDIA ATI
BIOLOGY POEM@HOME 9 Plats 1 Plats 70           13 NVIDIA ATI
CURRENCY BitCoinUtopia 4 Plats 1 Plats 27             2 NVIDIA ATI
MATH PrimeGrid 19 Plats 1 Plats 62             -2 NVIDIA ATI
SPACE Asteroids@Home 31 Plats 1 Plats 57             17 NVIDIA
SPACE TheSkyNetPogs 18 Plats 1 Plats 69            20
MATH amicable 1 Plats 1 Plats 40         0
RENDER BURP 1 Plats 1 Plats 92         -24 NVIDIA
VARIOUS WorldCommunityGrid 40 Plats 5 Plats 287           84 NVIDIA ATI
Words GooFyxGrid 2 Plats 1 Plats 71          -30 NCI
MATH NumberFields@Home 1 Plats 1 Plats 78               -7
DECRYPT ENIGMA@Home 21 Plats 1 Plats 44               -4
MATH PrimaBoinca 7 Plats 1 Plats 92           0
MATH NFS 4 Plats 1 Plats 2              -4
PARTICEL Atlas@Home 3 Plats 1 Plats 50             3
PARTICEL vLHCathome 1 Plats 1 Plats 46               2
PARTICEL CERN CMS-dev 0 oplacerade oplacerade          0 Invitation Code Needed
PARTICEL LHC@Home Classic 15 Plats 2 Plats 70             -1
BIOLOGY MindModeling@Home 2 Plats 1 Plats 68              -8
VARIOUS CAS@Home 5 Plats 1 Plats 88             -1
MATH Leiden Classical 10 Plats 1 Plats 42               4
CLIMATE Climate Prediction 12 Plats 3 Plats 131           -30
BIOLOGY DENIS@Home 4 Plats 1 Plats 44             -8
MATH 123Numbers 0 Plats 1 Plats 94          -9
SPACE COSMOLOGY 8 Plats 1 Plats 79             10
BIOLOGY FiND@Home 0 Plats 1 Plats 67               -1
BIOLOGY RNAWorld 0 Plats 1 Plats 73                0
MATH Gerasim@Home 0 Plats 1 Plats 70                 -9 NVIDIA
VARIOUS IBERCIVIS 0 Plats 1 Plats 111              0
BIOLOGY Rosetta@Home 30 Plats 1 Plats 137              23
MATH yoyo@home 6 Plats 1 Plats 42                5
MATH YAFU 0 Plats 1 Plats 78               -6
MATH WEP-M+2 1 Plats 1 Plats 35               -2
VARIOUS SZTAKI 3 Plats 1 Plats 90               -1
PHYSICS SlinCA 0 Plats 1 Plats 71                0
MATH SAT@home 0 Plats 1 Plats 111              -4
SPACE Universe@Home 9 Plats 1 Plats 47           -5
BIOLOGY The Lattice Project 2 Plats 1 Plats 233             33
MATH VOLPEX 0 Plats 1 Plats 80               0
MATH VGTU 2 Plats 1 Plats 64               -9
VARIOUS Citizen Science Grid 4 Plats 1 Plats 73              -13
BIOLOGY Najmanovich Research Group 1 Plats 1 Plats 29                 0
MATH SRBase 0 Plats 1 Plats 81                -17 invitation code needed
BIOLOGY TN-Grid 2 Plats 1 Plats 48            0
TEST Pirates@Home 0 Plats 1 Plats 486              0
MATH BOINC@Fiit 0 oplacerade oplacerade            0
MATH DistributedDataMining 0 Plats 1 Plats 86              22
RADIOACTIVE RADIOACTIVE@HOME 0 oplacerade oplacerade            0
SEISMIC Quake Catcher Network 1 Plats 1 Plats 182             -2
STATISTIC WUProp@Home 5 Plats 1 Plats 93                5 NCI
SPACE SETI@Home Beta 3 Plats 1 Plats 49                15
SPACE Universe@Home Test 0 Plats 1 Plats 105              0
SPACE Albert@Home 0 Plats 1 Plats 49                14
BIOLOGY RALPH@Home 0 Plats 1 Plats 198              -7