START

Distributed Computing                                    BOINC                               Distributed Computing

 

CAPS

OSS/US

TAMIKA

TIMMY

TEO

BOAT

THE NOTE

BOINC

SETI

AT DATOR

Home

Collatz

GPU

E-MAIL

Länkar

Kategori

FIND ET

SPACE

SPACE

MATH

MATH

MATH

VARIOUS

SPACE

PROTEIN

CURRENCY

PARTICEL

MATH

SPACE

SPACE

WWW

MATH

MATH

MATH

VARIOUS

MEDICIN

MATH

MATH

MEDICIN

CHEMICAL

DECRYPT

BioChemistry

MATH

VARIOUS

PHYSICS

GENETIC

MATH

VARIOUS

MEDICIN

GAME

MATH

CHEMICAL

BioChemistry

MATH

BioChemistry

MATH

MATH

DECRYPT

DNA

MATH

CHEMISTRY

VARIOUS

MATH

PHYSICS

MATH

GAMEMATH

MATH

PRIVATE

PRIVATE

VARIOUS

VARIOUS

VARIOUS

PHYSICS

ANALYSIS

STATISTICS

MEDICIN

MEDICIN

RENDERING

VARIOUS

QUANTUM

CLIMATE

SPACE

BIOLOGY

VARIOUS

Social

ECOLOGY

BIOLOGY

VARIOUS

Rosetta Beta

MEDICIN

MATH/AI

VARIOUS

RENDERING

Seti Beta

PARTICEL

PARTICEL

TEST

DNA

VARIOUS

Animal

VARIOUS

TEST

Radiation

EARTHQUAKE

INTELLIGENCE

CHEMISTRY

VARIOUS

NEURONS

PHYSICS

RENDERING

?

?

MATH

AI-GAME

MEDICIN

GENETIC

PHYSICS

DECRYPT

BioChemical

AI-MATH

MATH

MATH

STATISTIC

QUANTUM

CHEMISTRY

MATH

SPACE

Distributed Computing  Distributed Computing  Distributed Computing  Distributed Computing  Distributed Computing

Välkommen till TrueQ's BOINC sida.

Konstant under konstruktion.

FACEBOOK

Funderar du/ni på att köra BOINC så är ni välkomna till oss i Team.se.

Tanka hem BOINC-programmet från http://boinc.berkeley.edu/download.php

Anslut sedan till det projekt Du vill köra.

Sedan kan du gå med i ett team.

http://boincstats.com/en/charts/-/team/pieTotalCredit/17955/2d/chart.png

Logga in på ditt konto och leta efter länken "Find Team".

Självklart så går du med i Team.se

Här kommer länkar till de projekt Team.se deltar i.

 

      Länk till Teamsida     Antal Personer    Länk till Boincstats  GPU som Stöds

     SETI@HOME                 107st           plats 3 i .se          NVIDIA ATI OpenCl

     MILKYWAY                    32st           1.a plats           ATI NVIDIA   OpenCl

     EINSTEIN                        37st           1.a plats           NVIDIA ATI OpenCl

     COLLATZ                         12st          2.a plats          ATI NVIDIA  OpenCl

     MooWrapper                     2st           1.a plats            ATI NVIDIA

     PRIMEGRID                    20st          1'a plats              NVIDIA ATI

     GPUGRID                        12st           plats 2 i .se            NVIDIA

     ALBERT (Einstein Beta)    1st            1.a plats                 ATI/NVIDIA   OpenCl

     POEM@Home                 12st            1.a plats             NVIDIA ATI   OpenCl

     BitCoin Utopia                   2st          1.a plats          NVIDIA ATI

     Atlas@Home                      2st         1.a plats       Nytt Projekt 2014/06

     BEAL@Home                     1st         1.a plats          Nytt Projekt 2014/04

     Asteroids@Home              15st           1.a plats         Nytt Projekt 2012/08

     The SkyNet Pogs               4st           1.a plats          Nytt Projekt 2012/08

    Spatiotemporal Quality of Service 1st          oplacerade        Nytt Project 2014/04

     YAFU                                1st           1.a plats

     NumberFields                    2st           1.a plats

     SAT@HOME                    2st           1.a plats

    VOLPEX                            1st           1.a plats

     ROSETTA                       21st          plats 3 i .se

     ABCLATTICES@Home   1st           oplacerade        Nytt Projekt  2013/05

     ABC@HOME                    4st           plats 2 i .se

     Malariacontrol.net          10st            plats 2 i .se

     SPINHENGE                     0st           1.a plats

     DISTRRTGEN                  7st           1.a plats           NVIDIA/ATI   OpenCl

     DOCKING@HOME        2st            plats 3 i .se

     Convector@Home            1st          1.a plats i .se     Nytt Projekt  2013/05

     WorldCommunityGrid    10st           plats 7 i .se

     PHYSICS@HOME            2st           1.a plats i .se

     DNA@HOME                   0st           1.a plats

     SUBSET@Home                1st          1.a plats

     DG@Putra                        0st           oplacerade      Nytt Projekt 2012/07

     FightMalaria@Home        3st           1.a plats i .se

     Chess@Home                   2st           1.a plats          Nytt Projekt 2014/01

     PrimaBoinca                      2st            1.a plats

     OPTIMA@HOME             1st           1.a plats

     NRG                                   2st           1.a plats

     CIENCIA                           0st           Ej Boincstats

     SimOne@Home                 1st           1.a plats

     VGTU@home                   1st            1.a plats

     NFS@HOME                     3st           1.a plats

     ENIGMA                         15st            1.a plats

     RNA WORLD                   1st            1.a plats

     SZTAKI                             1st            1.a plats

     EON                                   9st            1.a plats

     IBERCIVIS                       3st            1.a plats

     Gerasim                             0st            1.a plats

      Constellation                       1st           1.a plats

     WEP-M+2                         0st            1.a plats              LINUX/MAC!!!

     Sudoku@Vtaiwan             4st            1.a plats

     RSA Lattice Siever 2.0     0st            1.a plats

     AlmereGrid                       2st            1.a plats

     Almeregrid testgrid           1st            1.a plats

     BigData@Home                1st           ej boincstats          Nytt Projekt  2013/05

     CAS@HOME                   2st            1.a plats

     Rioja Science                    1st            1.a plats

      SLinCA                            0st            1.a plats

     Plagiarism@Home            1st            1.a plats            NCI + använder BW

     WUProp@Home               3st           1.a plats             NCI använder 1% CPU

     DRUG@Home                  1st           ej boincstats      Nytt Projekt 2013/05

     Drugdiscovery@Home      0st           1.a plats

     Renderfarm.fi                   0st            1.a plats

     Leiden Classical                2st            1.a plats

     QMC@HOME                  1st            plats 2 i .se

     Climate Prediction           7st            plats 4 i .se

     COSMOLOGY                10st            plats 2 i .se

     SIMAP@HOME              1st            plats 4 i .se

     EDGES@Home                0st            plats 2 i .se

     Ideologias@home             0st            1.a plats

     Virtual Prairie                  0st            plats 3 i .se

     The Lattice Project           1st            plats 2 i .se

     YoYo                                 2st            plats 2 i .se

     Ralph@Home                   0st            plats 2 i .se

     Superlink@Technion        1st           plats 3 i .se

     Oproject@Home              5st           1.a plats               Nytt Projekt 2012/08

     DistributedDataMining    0st           1.a plats

     BURP                                 0st           plats 3 i .se

     SETI@HOME Beta          3st           1.a plats               ATI/NVIDIA   OpenCl

     LHC@HOME                 14st            2.a plats

    TEST4THEORY                2st           1.a plats                Uses VirtualBox!!!

    BoincTestProject              0st           ej boincstats         Nytt Projekt 2013/03           

    Tn-Grid                            0st           oplacerade           invitation code needed!!

     SustainableGrid               0st           oplacerade            Account Disabled!!!

     Wildlife@home                1st           1.a plats

     TWGRID                         1st           ej boincstats

     PIRATES@HOME          1st            plats 5 i .se

    Radioactive@home            0st           oplacerade           Kräver sensor

     Quake Catcher                 0st           oplacerade            Kräver sensor

     Mindmodelling@home     3st            1.a plats

     UFLUIDS                          0st           plats 3 i .se          Förmodligen avslutat!!!

     Donate@Home gpugrid(beta) 0st            plats 1 i .se          Förmodligen avslutat!!!

    Neurona@home                0st            oplacerade            Invitation code needed!!!

     Magnetism@Home           0st            oplacerade

     Luxrenderfarm@Home    0st           Ej Boincstats

     CPLAN                              0st           Ej Boincstats

     QuantumFire                     0st           oplacerade           Förmodligen avslutat!!!

   Goldbach's Conjencture     4st           Ej Boincstats

     CHESS960                        kan ej skapa konto....

     VRS                                  kan ej skapa konto

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     CORRELIZER                  3st          1.a plats

     FREEHAL                            6st            plats 2 i .se         NCI använder 1% CPU

     AndrOINC                              0st           1:a Plats            Retired Project!!!

     Biochemical Library               1st           plats 2 i .se        Avslutat!!!

     EVO@Home                           3st           1:a plats            Retired Project!!!

     DNETC                                   6st           plats 2 i .se        ATI NVIDIA

     Mersenne                                6st            plats 2 i .se

     SURVEILL@HOME              1st           1.a plats            (NCI)

     AQUA@HOME                     10st           plats 2 i .se        Retired Project!!!

     HYDROGEN                          0st            plats 2 i .se        Retired Project!!!

     Rectilinear Crossing Number 4st            plats 2 i .se        Retired Project!!!

     ORBIT                                  0st            plats 2 i .se

Kör du ett projekt som inte är med här så maila mig!!!

 

Antal personer i Team.se 200-300st

        Svenska Team http://boincstats.com/stats/boinc_team_stats.php?pr=bo&st=0&co=13  Team.se på plats 1 i sverige

                  Svenska användare http://boincstats.com/stats/boinc_user_stats.php?pr=bo&st=0&co=13

 

Maila till mig om det finns frågor eller synpunkter. //TRuEQ