koppliingsschema för loopbacks

Kopplingsschema för loopbackpluggar.

Kontakterna som är avbildade ovan är tänkta att ses "bakifrån", det vill säga från lödsidan. Alltså den sida som inte ska stoppas in uttagen på baksidan av datorn... :)Copyright till Peter Emanuelsson. Senast modifierad 1999-04-22.
Page loaded 696 times since mars 02 2005
Totally 589 visits (1 today, 1 this week, 5 this month, 114 this year)