BlandatOm sidorna
Om mig
Musik
Skivlistan
Motor
Datorer
BBS
IRC
Till salu
Bilder
Länkar
Blandat
Vertical line Här kommer det att bli lite blandat stuff, t ex språkliga grodor, ordspråk och ordsbråk, skumma funderingar etc. :)
"Smaken är som baken - en del har finare än andra."To be extended...

top

Copyright till Peter Emanuelsson. Senast modifierad 1999-04-22.
Page loaded 1310 times since mars 02 2005
Totally 1,196 visits (1 today, 1 this week, 4 this month, 167 this year)
(893 hits with the old counter)