BlandatOm sidorna
Om mig
Musik
Skivlistan
Motor
Datorer
BBS
IRC
Till salu
Bilder
Länkar
Blandat
Vertical line Här kommer det att bli lite blandat stuff, t ex språkliga grodor, ordspråk och ordsbråk, skumma funderingar etc. :)
"Smaken är som baken - en del har finare än andra."To be extended...

top

Copyright till Peter Emanuelsson. Senast modifierad 1999-04-22.
Page loaded 1288 times since mars 02 2005
Totally 1,174 visits (2 today, 2 this week, 7 this month, 145 this year)
(893 hits with the old counter)