Att “göra en Posten”…

Så här “gör man en Posten”:

1. Identifiera de delar i verksamheten som har minst lönsamhet. (I Postens fall kassaservicen.)

2. Bryt ut dessa delar till en egen enhet. Passa gärna på att flytta runt kontoren och försämra öppettiderna också, för snabbare resultat.

3. Kör vidare tills skiten inte bär sig längre.

4. Lägg ner med hänvisning till bristande kundunderlag/lönsamhet.

Fullkomligt lysande!

Lika smart som om bensinmackar skulle sluta sälja bensin, det sägs ju inte vara någon vidare lönsamhet på den.

Till skillnad från Posten har dock mackägarna insett att utan bensinmackens bastjänster kommer folk inte heller att åka dit för att köpa de där runt-omkring-varorna som gör att macken går med vinst och överlever.

Jaha, så varför svamlar jag om detta nu då? Det är ju inga nyheter direkt…

Well, jag satt och läste platsannonser, och snubblade över följande formulering:

“Jämställdhet, etnisk och kulturell mångfald är en naturlig del i Postenkoncernens verksamhet. Vi välkomnar gärna dig som liksom vi ser på olikheter som en styrka och en förutsättning för konkurrenskraft och tillväxt.

Jag förmodar att olikheter bara är något eftersträvansvärt så länge det är Politiskt Korrekt…

Dessutom stod det i lokalpressen helt nyligen, att Kassaservice lägger ner hela 13 kontor i lilla Blekinge. Jag förmodar att man helt enkelt börjar närma sig slutfasen av den sedan länge planerade (men förnekade) avvecklingen av “förlustverksamheten”.

Postjävel!

Leave a Reply

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.